Novi list 2018.: Otvorena mogućnost za buduću vježbaonicu studenata Učiteljskog fakulteta


Otvaranjem novog vrtića Đurđice na Vojaku,
studenti studija
Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljskog fakulteta u Rijeci
dobit će mogućnost za novi prostor budućeg
praktičnog dijela obrazovanja.