Upozorenje

O Fakultetu

Odluku o osnivanju Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kao sastavnice Sveučilišta u Rijeci, usvojio je Senat Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 27. siječnja 2006. godine.

Na temelju prethodno pribavljene Dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja od 17. srpnja 2006. godine,  Rješenja o upisu u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 22. rujna 2006., i Rješenja o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci od 24. kolovoza 2006., Učiteljski fakultet u Rijeci započeo je s obavljanjem djelatnosti 01. listopada 2006. godine.

Učiteljski fakultet u Rijeci pravni je slijednik Visoke učiteljske škole u Gospiću i Visoke učiteljske škole u Rijeci, čiji su studenti nastavili studirati na Fakultetu s pravom na završetak započetih stručnih studija razredne nastave, odnosno predškolskog odgoja koji su se izvodili na tim visokim školama.


Djelatnost je Učiteljskog fakulteta

  • visoko obrazovanje, koje se provodi ustrojavanjem i izvođenjem sveučilišnih studijskih programa u području primarnog odgoja i obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • znanstvena djelatnost i stručni rad
  • ustrojavanje i izvođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika u području primarnog odgoja i obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Djelatnost visokog obrazovanja obavlja se ustrojem i izvedbom slijedećih sveučilišnih studija:
 

Naziv studija Trajanje studija Broj ECTS-a Akademski naziv
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 godine ili
   6 semestara
 
180
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 godine ili
   4 semestara
120 Magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 - Učiteljski studij
     5 godina ili 10 semestara  
300
Magistar/magistra primarnog obrazovanja


Povijest studija

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.