Upozorenje

Upis na studij

 

UPISI NA 1. GODINU STUDIJA UČITELJSKOG FAKULTETA U 2019./2020. a.g.

Upisi u 1. ljetnom roku:
-XX. srpnja 2019. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
-XX. srpnja 2019. na preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Upisi u 2. jesenskom roku:
XX. rujna 2019.

Upisi se provode u Studentskom uredu Fakulteta (soba 221) od 9:00 do 12:00 sati.

POSEBNA POSTIGNUĆA
Pod posebna postignuća kojima se stječu dodatni bodovi za prijavu na studije Učiteljskog fakulteta u Rijeci smatra se završena još jedna srednja škola i to glazbena, plesna, likovna ili druga umjetnička srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Kako bi se taj podatak unio u sustav Postani student, potrebno je da kandidat pošalje dokaz o završenoj školi (ovjerena potvrda tajništva škole) na adresu: Ured za studente, Učiteljski fakultet, Sveučilišna avenija 6, Rijeka 51.000. U sustav će biti unesene samo one potvrde koje budu zaprimljene do X. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.  

 

 

 

PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.